°

 

بيشتر از اين، نمی شود!

خدا هم که پادرميانی کند،

دست هايت را برمی دارم!

کتاب شعر من، چشم هايت!

که نفس هايم را 

در جيب هايت گذاشته اند!

قدم هايت را 

پا به پايم خواهم برد!

و لبانت، که طعم عشق می دهند!

جهان،

هميشه سهم من بوده است!

دوست داشتنت، قرنطينه ی دلم ...

 

 

 

تاريخ : 2 / 9برچسب:دلنوشته غم فراق , | 1:57 قبل از ظهر | نويسنده : الناز پوراسماعیلی |